Three Keys for Cybersecurity Leadership - Thai

  • Thursday, 02 Dec 2021 12:30PM JST (02 Dec 2021 03:30 UTC)
  • Speaker: Frank Kim

Date: Thursday, 2 December @ 12:30 PM JST/ 12:30 PM KST/ 2:30 PM AEST / 11:30 AM SGT/ 10:30 AM ICT/ 9:00 AM IST

ชื่อเรื่อง: Three Keys for Cybersecurity Leadership

ท้าทายความสามารถการสร้างทีมรักษาความปลอดภัย? เรียนรู้เกี่ยวกับการก้าวรับตำแหน่งที่สูงกว่านี้หรือไม่? เรียนรู้วิธีพัฒนาอาชีพและทีมของคุณโดยการวางแผนโปรแกรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และเรียนรู้ที่จะพูดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Frank เป็นผู้ก่อตั้ง ThinkSec บริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและที่ปรึกษา CISO ตลอดจน SANS Fellow และเป็นผู้นำทั้ง SANS Cybersecurity Leadership และ SANS Cloud Security ซึ่งดูแลหลักสูตร SANS มากกว่า 24 หลักสูตรที่เติบโตเร็วที่สุด ก่อนหน้านี้ ในฐานะ CISO ที่สถาบัน SANSแฟรงค์เป็นผู้นำฟังก์ชันความเสี่ยงด้านข้อมูลสำหรับแหล่งการฝึกอบรมและการรับรองความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก แฟรงค์ยังเป็นผู้เขียนและผู้ฝึกสอน LDR512: Security Leadership Essentials for Managers, LDR514: Security Strategic Planning, Policy, and Leadership และผู้เขียนร่วมของ SEC540: Cloud Security และ DevSecOps Automation