Webcast khẩn cấp của SANS về lỗ hổng Zero-day của Công cụ Chẩn đoán của Microsoft (MS Word) - Phân tích và phương pháp khắc phục

  • Tuesday, 31 May 2022 5:00PM EDT (31 May 2022 21:00 UTC)
  • Speaker: Jake Williams

Tuần trước, 1 tệp tài liệu Word rất thú vị đã được tải lên dịch vụ quét tập tin. Các nhà nghiên cứu tìm thấy tập tin này vào cuối tuần của ngày Lễ Chiến sĩ trận vong và rõ ràng là có một lỗ hổng Zero-day. Lỗ hổng này cho phép các tài liệu Office độc hại thực thi mã. Sau khi nhận diện, SANS đã điều tra lỗ hổng và tìm cách khắc phục.

Hãy tham gia cùng SANS và Jake Williams để tìm hiểu cách lỗ hổng này hoạt động, cách nhận diện lỗ hổng cũng như phương pháp khắc phục.

View the English recording here.

SANS_Emergency_Webcast_MSDT_470x382.jpg
470x382_Why_SANS_Free_Resources.jpg

Tài nguyên bổ sung

Cập nhật thông tin về những phát hiện mới nhất về Vectơ tấn công Microsoft Office mới thông qua Lược đồ giao thức "ms-msdt" (CVE-2022-30190) và tải xuống Hướng dẫn quản lý (dưới định dạng .pptx và .pdf), để chuẩn bị cho các buổi họp