ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์: ปลดล็อคเทคโนโลยีทรงพลัง!

  • Thursday, 20 Jan 2022 11:30AM SST (20 Jan 2022 03:30 UTC)
  • Speaker: Katie Nickels

สรุปย่อ: ข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber threat intelligence หรือ CTI) เป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังและมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา ไม่ว่าคุณจะทำงานในบทบาทหรือหน้าที่ใดในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) จริงอยู่ที่กว่าบุคลากรจะเชี่ยวชาญในด้าน CTI อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่หลายปี แต่คุณก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้ถ้าเข้าใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานของมัน ในเว็บแคสต์นี้ คุณ Katie Nickels ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนที่ได้รับใบอนุญาตจาก SANS จะมาบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานใน CTI ที่น่ารู้ นอกจากนี้ ในเว็บแคสต์นี้ คุณจะได้รับฟังตัวอย่างแนวทางการสนทนาบางส่วนจะมีขึ้นในการประชุม SANS CTI Summit ที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นงานประชุมออนไลน์ที่เข้าร่วมได้ฟรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจและสามารถนำเนื้อหาจากการประชุม CTI Summit ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หลังจากที่รับฟังเว็บแคสต์นี้จบ เชื่อว่าผู้ฟังจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับ CTI ที่ดีขึ้น ตลอดจนเห็นความสำคัญว่าเพราะเหตุใด CTI จึงเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็น เพราะผู้ฟังจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่หลากหลายตั้งแต่รูปแบบ กรอบความคิด ไปจนถึงหลักตรรกะที่ใช้ใน CTI

ประวัติผู้บรรยาย: คุณ Katie เป็นผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองที่บริษัท Red Canary และเป็นสมาชิกอาวุโสที่ไม่ใช่พลเมืองของสภาแอตแลนติก คุณ Katie ทำงานเกี่ยวกับข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ (CTI) การป้องกันเครือข่าย และการรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (DoD) MITRE Raytheon และ ManTech มานานเกือบทศวรรษ นอกจากนี้ คุณ Katie ยังเป็นผู้สอนในรายวิชา SANS FOR578: Cyber Threat Intelligence จึงมีโอกาสที่จะได้แบ่งปันความรู้และเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับ CTI ให้กับผู้เรียนในวงกว้าง คุณ Katie เป็นผู้จัดรายการ SANS Threat Analysis Rundown (STAR) ซึ่งเป็นซีรีส์เว็บแคสต์ยอดนิยมที่ออกอากาศทุกเดือน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิทัศน์ภาพกว้างเกี่ยวกับภัยคุกคามในปัจจุบัน ตลอดจนภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้คุณ Katie เป็นผู้บริหารโครงการที่ Cyberjutsu Girls Academy (CGA) ซึ่งเป็นโครงการสำหรับหญิงสาววัยรุ่นที่มีความสนใจในการสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์)