ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการหลอกผู้โจมตีทางไซเบอร์: ชิงความได้เปรียบเหนือผู้โจมตี

  • Thursday, 16 Jun 2022 10:30AM SST (16 Jun 2022 02:30 UTC)
  • Speaker: Kevin Fiscus
จากรายงานการศึกษามูลค่าความสูญเสียของข้อมูลรั่วไหล ของสถาบัน Ponemon ในปี 2021 พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ตรวจพบและตอบสนองต่อการโจมตีระบบคือ 287 และมีความสัมพันธ์กันระหว่างระยะเวลาที่ตรวจพบการโจมตีระบบกับมูลค่าความสูญเสียจากข้อมูลรั่วไหล ดังนั้นหากสามารถตรวจพบและตอบสนองต่อการโจมตีระบบได้เร็วจะทำให้ผลกระทบกับระบบลดลง ในการบรรยายนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรจะสามารถดำเนินการเพื่อช่วยตรวจสอบการโจมตีได้เร็วขึ้นและตอบสนองต่อการโจมดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากดำเนินการได้อย่างถูกต้องเทคนิคที่จะนำเสนอจะช่วยหยุดการโจมตีได้ก่อนที่การโจมตีจะเริ่มเนื้อหาในการบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส SANS SEC550: Cyber Deception - Attack Detection, Disruption and Active Response ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับ Cyber Deception, ทำไม Cyber Deception ถึงเป็นสิ่งจำเป็นแต่มักจะถูกมองข้ามไป และ คุณจะนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ทันทีโดยแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลย

English
According to the Ponemon Institute 2021 Cost of a Data Breach study, the average amount of time it takes to detect and respond to an attack is 287 days. According to that same study, there is a direct correlation between the amount of time it takes to identity and contain a breach and the cost of that breach. Put simply, the faster you can detect and effectively respond to a breach, the less harm will result. In this presentation, you will learn about methods any organization can implement that will help detect attacks faster and respond to attacks more effectively. If done correctly, these techniques can even stop attacks before they start. This content, taken directly from the SANS SEC550: Cyber Deception - Attack Detection, Disruption and Active Response class, will cover what cyber deception is, why cyber deception is a missing but necessary component of our security programs, and how you can literally implement it in your organization tomorrow at virtually no cost.

*You can also register to view this webcast recording in English
View English Recording >