การสร้างแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ที่ใช้งานได้จริงในปี 2022

  • Wednesday, 16 Mar 2022 2:30PM AEDT (16 Mar 2022 03:30 UTC)
  • Speaker: Ashish Rajan

การสร้างแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ที่ใช้งานได้จริงในปี 2022

ผู้นำการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์จำเป็นต้องจัดการความท้าทายทั้งหลายเพื่อบรรลุหลักไมล์สำคัญในแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ของพวกเขา ในการบรรยายที่กระตุ้นความคิดครั้งนี้ Ashish Rajan (วิทยากร SANS และผู้ดำเนินรายการ Cloud Security Podcast) จะแนะนำสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ รวมทั้งกระแสที่ติดอับดับต้น ๆ ในใจของมืออาชีพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ในปี 2022 จบท้ายด้วยเรื่องราวและบทเรียน (ซึ่งบางครั้งก็เจ็บปวด) สำหรับสิ่งที่ไม่ควรทำในคลาวด์ เว็บคาสนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้นำการรักษาความมั่นคงปลอดภัยซึ่งกำลังสร้างความสามารถของคลาวด์

English

Cloud Security leaders will need to address a suite of challenges to achieve key milestones as they implement their Cloud Security Roadmap. In this thought-provoking presentation, Ashish Rajan (SANS Associate Instructor and Cloud Security Podcast presenter) will introduce the most important components of building a Cloud Security Roadmap, and the trends that are top of mind for Cloud Security professionals in 2022. Complete with war stories and lessons learned (sometimes the hard way) for what not to do in Cloud, the webcast will provide valuable insights for managers, directors, and security leaders as they seek to implement cloud capability.

*You can also register to view this webcast recording in English

View English Recording >