Xâm phạm giả định (Assumed Breach) - Mô hình tiếp cận tốt hơn

  • Thursday, 21 Jul 2022 11:30AM SST (21 Jul 2022 03:30 UTC)
  • Speaker: Tim Medin

Thay vì giả định rằng một vụ rò rỉ dữ liệu sẽ xảy ra, nhóm bảo mật nên dự đoán thời điểm xảy ra rò rỉ. Trong bước ngoặt mới về bài kiểm thử thâm nhập, chúng ta đặt kẻ tấn công (những chàng trai/cô gái tốt bụng) vào hệ thống với tư cách người dùng được ủy quyền. Mục tiêu của bài kiểm thử là để mô phỏng hệ thống khi bị xâm nhập hoặc một thành viên nội bộ xấu xa. Mục tiêu kiểm thử nên tập trung vào rủi ro kinh doanh và ảnh hưởng của vấn đề bảo mật, lỗ hổng bảo mật, cấu hình sai đến dữ liệu và quy trình quan trọng của tổ chức. Mục tiêu nên dựa trên hoạt động kinh doanh và rủi ro thực tế, không xoay quanh sự vượt trội về mặt kỹ thuật và quá trình truy cập ban đầu chậm chạp (và tốn kém).

English

Security teams should not operate under the assumption that a breach will happen, but when. The fresh twist on penetration testing puts an attacker (good guy/gal) on your systems running under the context of an authorized user. The goal is to simulate a compromised system or a rogue trusted insider. The goals of the test should be focused on the business risk and how insecurities, vulnerabilities, and misconfigurations can impact the data and processes vital to the organization. Goals are on the business and their realistic risk, not around technical wins and slow (and costly) initial access.

*You can also register to view this webcast recording in English
View English Recording >