ฝึกอบรม Cyber Security แบบลงมือปฏิบัติสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

เข้าเรียนแบบเรียนในห้องและสอนสดในกรุงเทพ

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการโจมตีทาง Cyber และตรวจจับผู้บุรุกโดยใช้เทคนิคที่สามารถดำเนินการได้ทันที สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ เรียนได้ที่ SANS Secure Thailand 2023 ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเรียนการฝึกอบรมที่สามารถนำใช้ได้จริงทันที

SANS Secure Thailand 2023 ประกอบด้วย

 • อบรมแบบเรียนในห้องและสอนสด(ดูรายละเอียดได้ในรายการคอร์สที่เปิดสอน)
 • การอบรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่ในสายงาน
 • แบบฝึกหัดแบบลงมือปฏิบัติ
 • คอร์สรวมหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นเล่ม
 • โอกาสเก็บสะสม CPE เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 • มีคอร์สที่สอดคล้องกับ ประกาศนียบัตรของสถาบัน GIAC เพื่อรับรองความรู้

ดูรายละเอียดของคอร์สที่เปิดด้านล่าง สำหรับคอร์สที่เรียนในห้องและสอนสด ที่นั่งมีจำนวนจำกัดโดยผู้ที่สมัครเรียนก่อนจะได้รับที่นั่งก่อน ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อจองที่นั่ง

ข้อคำนึงเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน

เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าเรียน เราประสานงานกับสถานที่จัดงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดอย่างสูงสุดสำหรับผู้เข้าเรียน

ถ้าหากคุณต้องการเข้าเรียนคอร์สแบบสอนสด กรุณาลงทะเบียนเลยก่อนที่นั่งจะเต็ม

คอร์ส SANS แบบสอนสดคุณจะได้

 • เนื้อหาล่าสุด: เนื้อหาของคอร์สทุกคอร์ส ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับตำแหน่ง, หน้าที่ และ สาขาของบุคลากรในทีม
 • บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุด: อาจารย์สถาบัน SANS ทุกคนเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานจริง โดยจะนำความรู้และประสบการณ์จริงมาสอนในห้องเรียน
 • ประกาศนียบัตรของ GIAC: ประกาศนียบัตรของ GIAC หลายใบที่สอดคล้องกับคอร์สของ SANS เพื่อให้นักเรียนสามารถรับรองความรู้ที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งนำไปใช้กับงานได้ตามตำแหน่งงาน
 • คำมั่นสัญญาของ SANS: คุณจะสามารถนำความรู้และเทคนิคที่เรียนในห้องเรียนกลับไปใช้ทำงานได้ทันที

คุณจะได้เรียน Cybersecurity ที่มีคุณภาพสอนโดยอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในสายงาน ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อได้รับประสบการณ์การอบรมที่คุณสามารถนำเทคนิคไปใช้ปกป้องระบบของคุณและพัฒนาสายงานที่คุณทำอยู่

เริ่มเรียนเวลา 9 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย

Hands-On Cyber Security Training Taught by Industry Experts

Attend in-person at the venue in Bangkok

Discover the most effective steps to prevent cyber-attacks and detect adversaries with actionable techniques taught by top practitioners during SANS Secure Thailand 2023. Register now for hands-on training you can use immediately.

SEC504 course will be taught in Thai for this event.

SANS Secure Thailand 2023 Features

 • In-Person training (see Available Courses for details)
 • Practical cyber security training taught by real-world practitioners
 • Hands-on labs in a virtual environment
 • Courses include electronic and printed books
 • Opportunity to earn CPEs to demonstrate ongoing skill development
 • Several courses aligning with GIAC certifications to validate your knowledge

Please see course details below for availability. For In-Person courses, seating is available on a first-come, first-served basis. Register now to secure your spot.


In-Person Event Considerations

With your health and wellbeing in mind, we are working closely with the event venue to apply the greatest safety measures and highest standards of cleanliness for our In-Person attendees. 

If you would like to attend In-Person, please register now to ensure your spot before the event meets capacity.


SANS Live Training Offers You

 • Courses on the cutting edge: All courses are designed to align with dominant security team roles, duties, and disciplines.
 • Training from the best: SANS instructors are active security practitioners who bring their extensive knowledge and real-world experiences to the classroom.
 • GIAC Certification: Several certifications align with SANS training courses, validating student mastery for professional use in critical, specialized InfoSec domains, and job-specific roles.
 • The SANS Promise: You will be able to apply the skills and techniques you’ve learned as soon as you return to work.

You will receive high-quality cybersecurity training directly from real-world practitioners. Register now to experience training you can use immediately to secure your environment and advance your career.

Training Modalities

Training schedule

Standard classes at SANS October Singapore 2022 will take place at the following times: Please note Bootcamp classes will run from 9:00 a.m. – 7:00 p.m SGT, please visit the individual course pages for specific timings.
Time ZoneHours
Singapore Standard Time09:00 - 17:00 SGT

Australian Eastern Daylight Time

12:00 - 20:00 AEDT

Japan Standard Time

10:00 - 18:00 JST

Indochina Time

08:00 - 16:00 ICT
India Standard Time06:30 - 14:30 IST
Pacific Standard Time18:00 - 02:00 PST

What Our Students Say

Best experience I've had! The GoToTraining platform worked fantastically and was easy to see and use. Slack use was a winner -- it allowed the group to communicate together and do so without interrupting the presentation
Jay T
SEC504 Live Online - US Military
SANS Live Online continues to prove to be an excellent platform that is immersive, stable, and available to bring top-notch training to wherever you are in the world!
Chris G
- FOR498 Live Online Student
Live Online is a lot more interactive than I thought it would be. It doesn't feel as remote as I thought it would do. The interaction is fast, it's very good at recreating that classroom experience
Taz Wake
Halkyn Consulting

  Important Dates

  Refund Date
  February 24, 2023

  Location

  Event Location

  TBD

  Health and Safety Information

  OUR COMMITMENT

  As we welcome you back to our In-Person Training Events, the safety of you, our Customer, remains our greatest priority. We take great pride in working with hotel venues that maintain the highest standards of cleanliness and hygiene. Our venues have taken extreme measures, developed in consultation with global and local public health authorities, to make cleaning and hygiene protocols even more rigorous. Our commitment to you: to always make proactive decisions that are grounded in care, ensuring your safety and peace of mind. We are grateful for the trust you have shown us over the years and can't wait to welcome you back.


  SANS SAFETY MEASURES

  While we have taken extraordinary planning steps to be thoughtful and deliberate about our framework, fluidity remains with local ordinances. Our measures will be based on guidance from the Local government agencies and include: Physical Distancing inside of Classrooms Cleanliness Reduced Contact.